HOTLINE:
(0236) 3616 916

Qui trình hoàn tiền

1.Phương thức hoàn tiền

Hoàn tiền bằng tiền mặt tại hệ thống chăm sóc khách hàng AROMA360

Hoàn tiền thông qua hệ thống ngân hàng AROMA360 đang sử dụng dịch vụ

2.Thời gian xử lý

AROMA360 sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu tới khách hàng thông qua email/zalo/facebook/sms trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi Aroma360 nhận lại sản phẩm.

Nếu yêu cầu của khách hàng đáp ứng đầy đủ tại Mục II, AROMA360 sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong thời gian từ 05-07/ngày làm việc kể từ khi nhận được sản phẩm.