HOTLINE:
(0236) 3616 916

Cam kết chất lượng

Qui trình Kiểm tra Chất lượng Khắt Khe

  1. Đầu vào Sản phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu nhằm đem đến một sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

  1. Qui trình Đóng Gói

Sau khi tất cả sản phẩm nhập khẩu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt sẽ tiếp tục được vào hệ thống chiết theo tỉ lệ thể tích thuận tiện cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Sau đó được đóng gói một cách cẩn thận trước khi đến tay người tiêu dùng.

  1. Đầu ra Sản phẩm:

Tất cả sản phẩm đều được nhân viên kiểm tra một lần nữa trước khi đến tay người tiêu dùng Việt Nam thông qua cửa hàng và hệ thống phân phối trên toàn quốc.